TUYỂN DỤNG IRTECH

Ready to change the world, one line of code at a time?

CÔNG VIỆC NỔI BẬT

Blog Figure

Tuyển dụng Business Analyst Lead (BA Lead)

IRTECH Việt Nam đang tìm kiếm nhân sự tiềm năng cho vị trí Business Analyst Lead.

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng vị trí HR Intern

IRTECH Đà Nẵng đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí HR Intern.

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng HR GENERALIST

IRTECH đang tìm kiếm mảnh ghép tài năng ở vị trí HR làm việc tại Đà Nẵng...

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng Giám đốc văn phòng Hà Nội

IRTECH đang tìm kiếm vị trí giám đốc văn phòng làm việc tại Hà Nội, ứng viên nào tự...

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng BA RPA (Business Analyst RPA)

IRTECH đang tìm kiếm vị trí BA RPA (Business Analyst RPA) am hiểu về RPA, làm việc tại Đà Nẵng

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng chuyên viên SALE

IRTECH đang tìm kiếm ứng viên tích cực, đầy tiềm năng cho vị trí SALE tại Đà Nẵng và Hà Nội. Apply ngay nào!!!

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng Fresher – Junior PHP

IRTECH đang tìm kiếm những ‘tay code’ tài năng cùng đãi ngộ hấp dẫn Số lượng: 02 (người), làm việc tại Văn phòng Huế

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng Fresher – Junior JAVA

IRTech Việt Nam đang tìm kiếm nhân sự Java ở các vị trí Số lượng: 03 (người), làm việc tại Văn phòng Huế

APPLY JOB!
Blog Figure

Tuyển dụng BA tại Hà Nội

IRTECH đang tìm kiếm những mảnh ghép tài năng ở vị trí BA (Business Analyst) làm việc tại Hà Nội...

APPLY JOB!

VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI IRTECH !!!

Với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm công nghệ chất lượng, giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh tự động hóa, hiệu suất và phát triển bền vững trước những biến động của thời đại và xu hướng công nghệ 4.0 đang bùng nổ; IRTECH luôn đề cao giá trị của con người trong văn hóa doanh nghiệp. Mỗi thành viên của IRTECH là một nhân tố đặc biệt, góp phần vào sự phát triển của tập thể. Con người IRTECH luôn đề cao sáng tạo, không ngừng nỗ lực học tập, lấy sứ mệnh và 3 giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam phát triển bản thân, xây dựng tập thể đóng góp cho cộng đồng:

Công nghệ vượt trội - Sáng tạo và xu hướng - Tối ưu hóa tự động.

6 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Khi một mình, bạn là một đơn vị dữ liệu; nhưng khi đồng hành cùng nhau, chúng ta có thể trở thành hệ điều hành.

HỌC HỎI

Không ngừng học tập trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

THỐNG NHẤT

Thực hiện đúng quy trình, công việc được giao

TẬN TÂM

Tâm huyết với công việc, khách hàng và đồng đội

TEAMWORK

Chủ động phối hợp, phát triển đội nhóm

TỐI ƯU

Sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.

TÍCH CỰC

Hoạt động phong trào, cộng đồng để xây dựng văn hóa IRTECH

Đăng ký tư vấn miễn phí!