VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI IRTECH

Ready to change the world, one line of code at a time?

VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI IRTECH !!!

Với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm công nghệ chất lượng, giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh tự động hóa, hiệu suất và phát triển bền vững trước những biến động của thời đại và xu hướng công nghệ 4.0 đang bùng nổ; IRTECH luôn đề cao giá trị của con người trong văn hóa doanh nghiệp. Mỗi thành viên của IRTECH là một nhân tố đặc biệt, góp phần vào sự phát triển của tập thể. Con người của IRTECH luôn đề cao sáng tạo, không ngừng nỗ lực học tập, lấy sứ mệnh và 3 giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam phát triển bản thân, xây dựng tập thể đóng góp cho cộng đồng:

Công nghệ vượt trội - Sáng tạo và xu hướng - Tối ưu hóa tự động.

6 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Khi một mình, bạn là một đơn vị dữ liệu; nhưng khi đồng hành cùng nhau, chúng ta có thể trở thành hệ điều hành.

HỌC HỎI

Không ngừng học tập trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình

THỐNG NHẤT

Thực hiện đúng quy trình, công việc được giao

TẬN TÂM

Tâm huyết với công việc, khách hàng và đồng đội

TEAMWORK

Chủ động phối hợp, phát triển
đội nhóm

TỐI ƯU

Sáng tạo, nâng cao hiệu quả
công việc

TÍCH CỰC

Hoạt động phong trào, cộng đồng để xây dựng văn hóa IRTECH

Đăng ký tư vấn miễn phí!