TÍNH NĂNG IRCRM

Vũ khí của mọi doanh nghiệp trong thời đại số

1. Marketing
Giai đoạn bán hàng

 • Quản lý Khách hàng Tiềm năng
 • Quản lý Khách hàng/ Liên hệ
 • Quản lý chiến dịch
 • Nhắc lịch chăm sóc tiềm năng
 • Email marketing tự động
 • Tích hợp SMS Brandname
 • Tự động nhập thông tin khách hàng tiềm năng từ web/ email/...
 • Tích hợp Email Marketing Amazon SES

2. Sales
Giai đoạn bán hàng

 • Quản lý Cơ hội
 • Quản lý Báo giá/ Hóa đơn
 • Quản lý Sản phẩm/ Dịch vụ
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Đơn hàng/ Đơn đặt hàng
 • Quản lý Nhà cung cấp
 • ................

3. Hỗ trợ
Giai đoạn sau bán hàng

 • Trung tâm hỗ trợ khách hàng
 • Tự động nhập yêu cầu hỗ trợ của khách hàng từ web/ email/ google sheet
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý kho
 • .................

4. Quản lý dự án

 • Quản lý Công việc/ Dự án….
 • Tự động nhắc nhở công việc qua email / sms / push notification,….
 • Quản lý tiến độ dự án theo Kanban hoặc sơ đồ Gantt
 • Mạng xã hội nội bộ
 • Quản lý Tài liệu
 • .................

5. Báo cáo và phân tích

 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi
 • Quản lý KPI
 • Quản lý tài chính
 • Hỗ trợ đầy đủ nhiều danh mục báo cáo
 • Tích hợp Google analystics
 • .................

6. Tùy chỉnh hệ thống

 • Tính năng phân quyền
 • Tùy chỉnh, thêm bớt trường thông tin
 • Tùy chỉnh biểu mẫu nhập liệu
 • Tùy chỉnh quy trình
 • Thay đổi menu hệ thống
 • ................

“CRM đã không còn là chuyện của tương lai. Mọi doanh nghiệp muốn phát triển đều cần phải dùng đến CRM.”

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Điện thoại : 02363885968
Địa chỉ : 35 Cao Thắng, Đà Nẵng
Email : infor@irtech.com